לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, This Sefer Torah shall not move from your lips, and you shall learn it day and night (Yehoshua 1:8)